2K plein

"De opgave is het ontwikkelen van een herinrichtingsplan voor het Keizer Karelplein. Onderliggende vraagstelling is; hoe kan het Keizer Karelplein opnieuw een betekenisvolle locatie in de stad worden met een intense belevingservaring voor de gebruiker ervan?" (uit de opgave, Architectuur Centrum Nijmegen).

context

Is het Keizer Karelplein nog wel het plein zoals het bedoeld is, zoals te zien op de historische foto's met veel langzaam verkeer en kleinschalige bebouwing? De context van het plein is overduidelijk meegegaan in de vaart der volkeren. Villa's hebben plaatsgemaakt voor grootschalige bankgebouwen en koetsen hebben plaatsgemaakt voor een continue stroom autoverkeer.

Het plantsoen binnenin het Keizer Karelplein is op dit moment een prachtig park van nog geen hectare, als relict van het pré auto tijdperk. Te klein als wezenlijke ecologische biotoop. Te gehorig en te onbereikbaar om nog als stadspark te kunnen functioneren. Het onderhoud van het Keizer Karelplein weegt niet op tegen het geringe aantal gebruikers ervan. Kunnen we, alle aanwezige esthetiek ten spijt, een dergelijk park dan niet beter elders realiseren? (De Hessenberg?).

potenties

Bijna iedereen in Nederland kent het Keizer Karelplein. De ligging van het Keizer Karelplein is ideaal als vestigingsplaats voor bedrijven die per trein, auto en fiets goed bereikbaar willen zijn. Het plein wordt vanuit zes richtingen ontsloten. Bovendien is het goed zichtbaar voor passerend verkeer. Kunnen we deze kostbare grond in de Nijmeegse Binnenstad niet ontwikkelen ten behoeve van een gebouw, dat van al deze mogelijkheden optimaal gebruik maakt?

Zo'n gebouw is dan een landmark in de stad. Het voegt zich in het ensemble van gebouwen dat rondom het plein ontstaan is.

Landmark. Een parkeergarage op het Keizer Karelplein zou als functie niet misstaan. Het plein is uitermate goed bereikbaar en centraal gelegen. Daarnaast zou een kurkentrekker-vormige garage naast een toevoeging aan het ensemble van gebouwen rondom het plein ook een toevoeging zijn in de traditie die Nijmegen kent als het gaat om monumentale rotondes (vgl. Peter Struycken, Palkerplein).

gebruik

Vanuit één van de zes richtingen kan men op het plein de parkeertoren binnen rijden. Geleidelijk naar boven rijdend kun je op 50 meter hoogte voor de deur van het dakrestaurant Waalzicht parkeren. 1000 parkeerplaatsen geconcentreerd in één gebouw, waardoor parkeren op straat niet meer nodig is. Het Nijmeegse straatbeeld kan zo terug naar de tijd van de historische ansichtkaarten zonder geparkeerde auto's.

Vanuit de garage kan men met roltrappen het plein oversteken om de overzijdes (station, winkelstraten, uitgaanscentra) te bereiken. Tijdens de vierdaagse kan de parkeergarage tevens als tribune dienst doen. Door zijn centrale ligging kan de parkeergarage 24 uur per dag van betekenis zijn.