Built with Berta

 1. Topotronic is een bureau voor stedenbouw, geleid door Arjan Harbers (Apeldoorn, 1973). Het bureau richt zowel op ontwerp als onderzoek. Afhankelijk van de opdracht wordt samenwerking gezocht met andere disciplines.

  Stedenbouwkundig ontwerpwerk van Topotronic is de ontwerpstudie voor de uitbreiding van Roeselare (BE, 2005) en de open oproep van de Vlaamse Bouwmeester voor Maaseik (BE, 2007), beide samen met URA architecten. Ook heeft Topotronic gewerkt aan stedenbouwkundige prijsvragen waaronder Plein 44 in Nijmegen (2001 – tweede prijs), de Stationsomgeving van Diest, (BE, 2005, derde rang) en de prijsvraag voor de Limes, met ZUS  en RAL2005 waarbij het ontwerp werd geselecteerd voor de eindronde.

  Samen met URA architecten werd ook ontwerpend onderzoek verricht naar de openbare ruimte van Brussel (2008, in opdracht van het Brussels Gewest) en Rotterdam (2010, in opdracht van o.m. AIR en FBKVB).  De projecten BXL100 en RTM100 resulteerden in een boekje dat in een oplage van 10.000 stuks verspreid werd in de stad.

  Het onderzoek Borderscapes, over de invloed van landsgrenzen op de ruimtelijke ordening werd gepubliceerd in het boek Euroscapes (2003) en een vervolgstudie in Stedenbouw & Ruimtelijke Ordening  en in MONU.

  In 2011 onderzocht Topotronic, samen met ZUS, in opdracht van de Provincies Zuid-Holland en Utrecht en het Stimuleringsfonds voor Architectuur, waarom er in Zwitserland nauwelijks files staan en Nederland relatief veel.

  Topotronic  wordt ook regelmatig uitgenodigd voor onderwijs en lezingen, zowel in binnen- als buitenland. In 2007 verzorgde Topotronic voor de Academie van Architectuur en Stedenbouw in Tilburg de workshop Meet the Neighbours over middelgrote steden in Europa. Daarnaast was Harbers tussen 2004 en 2009 visiting professor Stedenbouw bij de  EOI Madrid voor de International master in sustainable development and corporate responsibility.

  Sinds 2010 is Harbers lid van de redactie van het vaktijdschrift Stedenbouw + Ruimtelijke Ordening

  Naast Topotronic  is  Arjan Harbers verbonden aan het Planbureau voor de Leefomgeving (voorheen Ruimtelijk Planbureau). Hij werkte mee aan onder meer de volgende onderzoeken: Atlas Europa, De Toekomst van Schiphol, Grensoverschrijdende projecten in Nederland en Vlaanderen , Krachtwijken met Karakter, Menging van wonen en werken, Stedelijke verdichting en Groot-of kleinschalige verstedeling. Tevens is hij lid van de commissie NEN 9300 Oppervlakte- en dichtheidsbepaling in de stedenbouw.

  Tussen 2002 en 2005 werkte Harbers als stedenbouwkundige in Zürich. Voor het architectenbureau Dürig AG was hij projectleider voor het Sulzer-Areal in Oberwinterthur en van het Roomse stadsvernieuwingsproject Giustiniano Imperatore. Van 1998 tot 2002 werkte Harbers als stedenbouwkundige en projectleider bij MVRDV in Rotterdam onder meer aan regionaal ontwerpend onderzoek (o.m. Brabantstad 2040, Pig City, Rheinruhrcity, Waterweg Noord, Port City, de snelwegstudie voor de A2 bij Eindhoven), stedenbouwkundig ontwerp (o.m.  Almere Poort,  het Parkrandgebouw in Amsterdam, stedenbouwkundige prijsvragen) en softwareontwikkeling voor de  Functionmixer.

  Arjan Harbers studeerde stedenbouw aan de HU Berlijn en de TU Eindhoven, waar hij in 1998 afstudeerde. Zijn afstudeerproject Hokken op De Hoef, De introductie van het wonen op perifere werklocaties werd genomineerd voor de Archiprix 2000

   

  ir. Arjan Harbers

  Stedenbouwkundige: Architectenregister 2.020415.001 Den Haag

  Ruimtelijk Planner: Vlaams Register voor Ruimtelijke Planners


it's time to create
some sections