Built with Berta

  1. Er zijn in de afgelopen jaren veel plannen gemaakt voor de verbetering van Scheveningen Bad, maar vaak waren deze grootschalig en gericht op ingrijpende sloop en nieuwbouw. Los van de vraag of dat de meest wenselijke benadering is, ontbreekt daarvoor momenteel simpelweg het geld, zowel bij publieke als de private sector. De vraag is dan ook of Scheveningen Bad verbeterd kan worden zonder mega-investeringen. Oftewel: wat kan vandaag en morgen gedaan worden om Scheveningen nieuw elan te geven als aantrekkelijke badplaats?

    Om deze vraag te beantwoorden startte Stroom Den Haag in de zomer van 2011 Atelier Naar Scheveningen waarin een interdisciplinair team van zes deelnemers zich gebogen heeft over deze vraag. Dat waren stedenbouwers Han Dijk (Posad), Arjan Harbers (Topotronic) en Marcel Musch (MUS/TUe), architect en schrijver Klaske Havik (terristories), trendanalist Kai van Hasselt (Shinsekai Analysis) en gebiedsontwikkelaar Coen-Martijn Hofland (SITE urban development). In plaats van op een grootschalig plan, richtte het Atelier zich op een analyse van stedenbouw, architectuur, openbare ruimte, programma, functionaliteit, ondernemerschap en beeldkwaliteit. Ook zijn vergelijkingen gemaakt met badplaatsen elders. De analyse leidde tot een aantal mogelijke acties: acties die op korte termijn en zonder mega-investeringen ondernomen kunnen worden en die grotere ontwikkelingen in gang kunnen zetten.

    Publicatie ACTIE SCH: Actie(s) voor Scheveningen Bad


it's time to create
some sections