Built with Berta

 1. voor

  • 1

   voor

  • 2

   na

  • 3

   voor

  • 4

   na

  • 5

   voor

  • 6

   na

  ON100

  Twee buurten, de Schoonoord- en de Vinkenbuurt, in het Oude Noorden van Rotterdam worden onderworpen aan een onderzoek, ON100 genaamd. ON100 grijpt, op basis van herhaaldelijke wandelingen door de buurt, in op de publieke ruimte, en stelt kleine interventies voor die het dagelijks leven in de wijk aangenamer maken. Deze ingrepen kunnen zorgen voor een optimistische(r) kijk door de bewoner op zijn eigen straat en wijk.

  ON100 toont, zelfs binnen een beperkt gebied, de ogenschijnlijk onbegrensde mogelijkheden om de kwaliteit en het imago van de beide buurten te verbeteren.

  Een aantal thema’s zijn gedistilleerd uit de diverse wandelingen door de buurt. Zaken die herhaaldelijk voorkomen, en waar op een eenvoudige maar duidelijke manier kan worden ingegrepen. Deze lijst van thema’s is niet limitatief. Deze lijst is ook nooit af.

  Ieder thema krijgt een voorstel van hoe het zou kunnen worden. De ambitie wordt hiermee aangetoond. De inzet van alle betrokkenen is nodig om tot een mooi en langdurig resultaat te komen, dat de dagelijkse beleving van de bewoners en de gebruikers van de buurt zal beïnvloeden.

   

  • Door naaldbomen te planten bijvoorbeeld zijn de straten ook ’s winters groen en neemt het stenige karakter af.
  • Door regenpijpen waar mogelijk in de gevels te verwerken of aan de achterzijde van de huizen aan te leggen, krijgen de straten een veel beter aanzien.
  • Door uitkragende brievenbussen aan de gevel in de gevel te verwerken, zijn er minder obstakels op de stoep.
  • Door straatlantaarns op te hangen in plaats op een paal te plaatsen worden obstakels op de stoep vrij gemaakt.
  • Door stoeptuinen of encroachment zones aan te leggen krijgt de straat een groener karakter
  • Door verkeersborden, straatnaamborden, parkeermeter en lantaarnpalen te combineren op een paal of op een gevel te hangen neemt het aantal obstakels op het trottoir af.
  • Door straatmeubilair uit te lijnen ontstaat een verzorgdere indruk.
  • Door hekken zwart te verven zijn ze minder dominant aanwezig.
  • Door deuren en kozijnen te schilderen in conservatieve kleuren, in plaats van bruin, geel, rood, roze, of blauw wordt het stigma van sociale woningbouw teruggedrongen.
  • Indien vuilnisbakken ondergronds worden geplaatst vormen ze minder een obstakel.
  • Door boomspiegels bij te houden ontstaat een verzorgde indruk.
  • Door blinde gevels te beplanten wordt de gebouwde omgeving veel groener.

   

  ON100, studie openbare ruimte in het Oude Noorden, Rotterdam met URA i.o.v. PWS en Woonstad, 2011


it's time to create
some sections