Built with Berta

 1. Plein 44 : Voorstel voor een getordeerd plein

  Het Nijmeegse Plein 44 oogt alsof men al vele malen geprobeerd heeft het op te knappen. Het ziet er uit alsof men sinds de architectuur van de Wederopbouw elke vijf jaar het plein een face-lift heeft gegeven. Het resultaat is een collage van verschillende bouwstijlen en tijdgeesten. Al met al een rommelige indruk.

  Heeft het zin om het Plein 44 nog een keer nieuw behang te geven, zodat het weer voldoet "aan de eisen van deze tijd" of ontstaan er dan in 2006 dezelfde problemen als waar we nu voorstaan?
  Ligt het Plein 44 eigenlijk wel op de goede plek?

  Wij stellen voor om een (gradueel) hoogteverschil in de vorm van een helling op het plein aan te leggen. Dit hoogteverschil verbindt het geplande kabeltramstation (op 25 meter boven het plein) met de Broerstraat. Deze helling wordt uitgevoerd als een van de omgeving losgesneden, getordeerd vlak.
  Zo'n getordeerd vlak dat zijn aanvang vindt in de Broerstraat herbergt in het hoogste punt het tussenstation van de kabeltram.


  · het 3d vlak kan het busstation inkapselen waardoor het plein gewaarborgd blijft van geluid- en geurhinder
  · het plein kan een recreatieve functie krijgen: terassen op het zuidwesten of tribune voor evenementen met bijvoorbeeld een podium in het laagst gelegen gedeelte van het plein
  · het plein kan een commerciële functie krijgen: de te slopen gelegenheden aan de Broerstraat kunnen binnen het plein, naast andere commerciële bestemmingen, opnieuw een plek krijgen
  Er is plaats voor ca 20.000 m2 commerciële voorzieningen 'onder' het plein.
  · het plein maakt het mogelijk om de omliggende bebouwing vanaf hogere niveaus, bijvoorbeeld met skywalks, te ontsluiten waardoor bovenliggende verdiepingen beter geëxploiteerd kunnen worden
  · het plein wordt, net als de kabeltram, een icoon van Nijmegen
  · het plein benadrukt op extreme wijze het niveauverschil dat zo karakteristiek is voor Nijmegen

   

  Het nieuwe Plein 44 zou een nieuw type toevoegen aan het spectrum van pleinen dat het centrum van Nijmegen reeds kent, te weten Kelfkensbos (een potentieel evenementenplein), het Koningsplein (het uitgaansplein), de Grote Markt (het cultuur-historische gezicht van Nijmegen) en Kronenburgpark (de achtertuin van het centrum).  Door de combinatie van busstation en kabeltram wordt het plein een lokale 'hub' op het gebied van openbaar vervoer in Nijmegen

  Arjan Harbers en Andrea Voskens 1999


it's time to create
some sections