Spoor Noord Antwerpen, 2002, aanbestedingsprijsvraag met U® (zesde rang)

 

De nieuwe bebouwing wordt gesitueerd als architecturaal hoogstaande hoogbouw aan de twee ‘poorten’ van het park, zodat het park zich zoveel mogelijk als een grote landschappelijke eenheid toont. Een concentratie van bebouwing en functies aan de koppen van het gebied vormen een eerste bovenlokaal programma. Daarnaast krijgen we een aantal grotere eenheden in het park Doorgaande wegen voor langzaam verkeer in noordzuidrichting ontsluiten het park vanuit de buurten. Hiertoe wordt een aantal openingen aangebracht onder de spoorwegberm. Tussen dit bovenlokale programma zwieren serpentine-achtige lanen door het park. Tussen deze grootsteedse,

uniform ingerichte, lanen, worden tuinen aangelegd met verschillende voorzieningen voor de buurt. Te denken valt aan barbecuevelden, rosaria, theetuinen, volkstuinen, datsja’s, streetball, etc, waarbij de buurtbewoners worden uitgenodigd actief mee te werken aan de inrichting, onderhoud en gebruik van de tuinen. De hiermee gespaarde kosten kunnen ten goede komen aan het beheer en aanleg van de bovenlokale parkdelen.

Topotronic 2005