Diest Stationsomgeving, ontwerpprijsvraag 2005, derde rang

Diest heeft nog veel onbenutte groeimogelijkheden uit het verleden die het nog tot bloei kan laten komen. De stationszone is een dergelijk vergeten gebied dat nu uit zijn slaap gehaald kan worden. De nabijheid van station, historische binnenstad, Demer en parken zijn latente kwaliteiten die decennia onopgemerkt zijn gebleven.

Het concept volgt in grote lijnen de Projectnota Stationsomgeving Diest.De Projectzone wordt langs de lijnen van infrastructuur in vijf wijken verdeeld, die elk hun eigen morfologische en functionele kenmerken krijgen. Deze kenmerken zijn gebaseerd op de aanwezige bebouwing en het aanwezige landschap. Voor alle wijken geldt dat de bestaande verkaveling zo veel mogelijk gehandhaafd blijft en dat er in elke wijk een minimum aantal woningen wordt voorzien. Deze functiemenging leidt tot stedelijkheid. Een nieuwe toegang tot de ringweg ontlast de stationsknoop. De Demer is het verbindende element tussen de wijken. Het stationsplein gaat als visitekaartje voor Diest gelden, doordat het zijn parkeerbehoefte gestalte ziet krijgen in een sculpturale parkeertoren die het stationsplein flankeert.

 

Topotronic 2005