Drechtsteden

 

De eenwording van Dordrecht, Zwijndrecht en Papendrecht (de Drechtsteden) wordt belemmerd door de drie rivieren Beneden Merwede, Oude Maas en Noord.

Een bijkomend probleem, of waarschijnlijk een gevolg van deze fysieke barrière, is de relatief geïsoleerde ligging van vooral het confessionele Papendrecht ten opzichte van Dordrecht, dat als centrum van de Drechtsteden kan worden beschouwd. Hierdoor bestaat er onder de bevolking op dit moment weinig animo om van de Drechtsteden één geheel te maken.

Om tot een oplossing van deze barrières te komen zou letterlijk en figuurlijk een brug moeten geslagen moeten worden tussen de Drechtsteden. In de praktijk levert een normale brugverbinding tussen de Drechtsteden problemen op, omdat de situatie rond Dordrecht het drukste rivierenknooppunt van Europa is. Bruggen van Dordrecht naar Zwijndrecht, van Dordrecht naar Papendrecht en van Papendrecht naar Zwijndrecht zijn onpraktisch, omdat de oude binnenstad van Dordrecht krap in de ruimte zit en omdat er tijdens brugopeningen (voor zeeschepen en veel recreatief scheepvaartverkeer) geen overig verkeer mogelijk is.

Alternatieven voor een brug zijn echter: uitbreiding van de huidige veerpontverbinding, een metroverbinding of een tunnelverbinding. Zij staan echter noch voor een ononderbroken 24 uurs verbinding noch voor een kostenloze overtocht garant.

 

 


De oplossing is gebaseerd op een idee om drie bruggen te slaan tussen de drie stadsdelen, waarbij het probleem van brugopeningen wordt omzeild door een soort sluis in te bouwen zodat indien één brug open staat alle oevers bereikbaar blijven, op voorwaarde dat men een stukje omrijdt of omloopt. De brug hoeft alleen open voor het hoge scheepvaartverkeer, dat in vijf fasen kan passeren. De binnenvaartschepen varen gewoon onder de armen van de brug door. Het binnenste deel van de brug heeft een ronde vorm, omdat een cirkel de grootste verhouding inhoud/omtrek heeft. De binnendiameter bedraagt 200 meter. De weg bestaat uit een voetpad een fietspad in twee richtingen en een baan voor auto's in twee richtingen. Wanneer de brug open staat wordt er met een geavanceerd verkeerslichtensysteem aangegeven hoe men moet rijden om X-drecht te bereiken.

 

 

 


Arjan Harbers 1994