Limes De Romeinse Lijn, Prijsvraag 2005 met ZUS en RAL 2005, aankoop

In de Limes kruisen het verleden en de toekomst elkaar. De Romeinse grenslijn en de toekomstige opgave om de waterhuishouding van het rivierenlandschap te verbeteren. De Limes is één van de vele lijnen in het Nederlandse landschap. Een lijn kan onverenigbare zaken verbinden. Daar waar gekruist wordt met andere lijnen ontstaat een knooppunt, een verbinding tussen het verleden, het heden en de toekomst.

Waterbeheersing, conservering en economische ontwikkelingen worden met elkaar verbonden. Er ontstaat een legitimatie voor de keuze van de Limes als historisch en ruimtelijk fenomeen dat sturend kan zijn bij toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen.

Topotronic 2005